donderdag 21 juli 2011

‘Social Media en online shopping in de ‘nieuwe wereld’, welke wereld ?

‘het nieuwe werken’
De discussie over de impact van zowel social media en internet shopping wordt m.i. te eenzijdig gevoerd. Wanneer je de managementboeken van de laatste tijd moet geloven, gaan we allemaal anders werken, mede vanwege social media en de directe communicatiemogelijkheden die dat biedt, de noodzaak om medewerkers anno 2011 niets in de weg te leggen mbt het gebruik ervan tijdens het werk etc.
Het moderne werken gaat mede daardoor ook veranderen. De moderne manager moet via open communicatielijnen en flexibele werkomstandigheden, het de staf zo prettig mogelijk maken. Hiërarchie verdwijnt steeds meer, mensen willen op gelijkwaardige wijze kunnen samenwerken en dat komt de output ten goede.

‘het nieuwe shoppen’
Online shopping begint in steeds meer sectoren ‘mainstream’ te worden. Investeren in fysieke winkels begint riskant te worden, te meer daar ook de beleving van fysiek shoppen aan het afnemen is. De leegstand van winkelpanden is al groot (landelijk inmiddels 15 tot 20 %), helemaal als er nog eens bij opgeteld wordt wat er nog allemaal ontwikkeld wordt aan winkelcentra-plannen, dat niet meer is terug te draaien.

waar of niet waar: ‘de nieuwe wereld’
Ontwikkelingen waarbij internet een centrale rol speelt maar ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Klopt, op een aspect na: ‘de nieuwe wereld’. De opkomende markten die het leeuwendeel van de trends voor hun rekening (gaan) nemen, hebben zo hun eigen mores en dat is niet onbelangrijk, aangezien zij de wereld van de 21ste eeuw kleur gaan geven letterlijk en figuurlijk.
Het nieuwe werken wat nu zo algemeen en alsof het onontkoombaar is wordt neergezet, past totaal niet in de structuur van denken en werken van landen als China en India. Hiërarchie wordt daar heel anders beoordeeld dan bij ons. De leider en de top-down structuur is heel wezenlijk voor het succes van de onderneming en het functioneren van de medewerkers.
De vooral Nederlandse open (en succesvolle) leiderschaps- en communicatie structuur werkt averechts in deze landen (zeg ik uit eigen ervaring). “Als de leider zijn/haar mening vraagt aan medewerkers, dan weet hij het zeker zelf niet” is daar de mening over ons ‘overlegmodel’. Overigens gaat dat al op voor de wereld ten oosten en zuiden van ons.

online/offline dsicussie 
Dan nog dat andere punt: fysieke shops al of niet. Ook hierover moeten we eens naar de opkomende markten kijken. Shoppen is daar nog steeds fun, getuige de enorme uitbreidingsslag van merken als Nike en Adidas in die regio’s. Adidas opent in een tempo van 2 winkels per dag (mind you) winkels in China en Nike probeert dat te evenaren in India. Kennelijk zien deze merkbeesten nog volop kansen in de fysieke retail, met producten die toch makkelijk online te scoren zijn!

wat moeten we hiermee?
Goeie vraag, al stel ik hem zelf.  Dingen zijn niet zo absoluut als ze worden voorgesteld en kennelijk regionaal bepaald. Wij kunnen nog zo flexibel en bottum-up willen werken, wanneer Chinese en Indiase bedrijven zich hier gaan vestigen en/of bedrijven overnemen, zullen wij ons moeten aanpassen aan onze nieuwe bazen, niet zij aan ons.
Investeren in commercieel onroerend goed is om allerlei redenen nu riskant (ook vanwege de vergrijzing / sterke overbewinkeling en economisch zwakkere tijden etc.), maar biedt ook kansen, zie het voorbeeld in China en India van de grote merken. Het is een ‘buyersmarket’ waarin potentiële huurders een sterke onderhandelingspositie hebben. Natuurlijk richt dat zich de hoogte van de huur, maar ook de lengte van het huurcontract zijn ineens onderhandelbaar. Flexibele investeringen in interieurs e.d. Op die manier investeer je in flexibiliteit met een kortere terugverdientijd.

Oplossingen voor retailers:
  • wanneer je een uitbreidingsstrategie hebt zorg dan voor korte huurcontracten en natuurlijk lagere huren / leasevrije perioden
  • lage en flexibele interieur oplossingen en dus investeringen
  • voorraad mix online / offline
  • flexibele arbeidscontracten (pay-rolling)
  • geef online acces in winkels / zorg voor de winkel als afhaaladres voor online bestellingen
volgens mij is dat ‘ het nieuwe denken’ !


Geen opmerkingen:

Een reactie posten