maandag 6 mei 2013

Banken laten rol in structurele oplossingen in retail liggen

De retailsector heeft het zwaar. De cocktail van recessie en online verkopen pakt dramatisch uit. Meer dan de helft van de detailhandel staat inmiddels onder speciaal toezicht van de banken. Zou het niet een taak van de banken moeten zijn om op zoek gaan naar structurele oplossingen voor deze cruciale sector in de economie, met enorme impact op de vitaliteit van gemeenten, werkgelegenheid en waardeontwikkeling van vastgoed. Nog afgezien van de financiële exposure voor de banksector zelf.


De non-food retailsector is niet de meest innoverende, althans als we binnen de landsgrenzen blijven. Het zijn overwegend intern gerichte bedrijven die proberen het hoofd te bieden aan de ‘uitdagingen’ van 2013 en verder. En dat zijn er nog al wat. Door hun ernstig verzwakte financiële positie is investeren nog maar nauwelijks mogelijk. Investeren bijvoorbeeld in IT om de kwaliteit en snelheid van stuurinformatie te verbeteren, investeren in een state-of-the-art webshopomgeving en backoffice systemen, investeren in de laatste ontwikkelingen van e- en m-commerce.

afvlakkende online groei
Toch is de zaak zeker niet hopeloos. Doemscenario’s variëren van een verandering van consumentenoriëntatie richting online van 30 tot 80 %. De praktijk zal minder dramatisch blijken. De groeicijfers van online sales blijven indrukwekkend in tijden van een bestedingskrimp, maar vlakken nu wel af en schommelen al 3 jaar rond de 10%. Het huidige online verkoopaandeel in de totale consumptie, stijgt naar verwachting tot 20 % in 2020. Dat zal overigens sterk verschillen per branche.
Er tekent zich dus een andere retailwereld af met de volgende trends:
-         sommige branches (mode, cosmetica, schoenen, sport) zullen waarschijnlijk bij 20 – 25 % online bestedingen blijven steken
-         de grootste leegstandsgroei komt voor op B- en C locaties van grote steden en in middelgrote steden, maw formules op A locaties in grote steden hebben een betere uitgangspositie
-         huurprijzen dalen, waardoor de huurlasten afnemen
-         met de mogelijkheden van omnichannel, kan men kleinere units huren en zijn voorraden goedkoper te managen
Het wordt steeds duidelijker dat juist de combinatie van on- en offline in retail de winnende mix is, maar dan in een andere opzet dan nu vaak gedacht wordt. Kleinere winkelunits, flexibel in ruimte en contracten, sterk systeem gedreven, andere logistiek en voorraadstrategie, e- en m-commerce gedreven, etc.

winst te boeken met samenwerking
Bij die individuele ondernemingen valt veel winst te boeken.
Zomaar enkele opties:
-         splitsen van front- en backoffice: de front-office is het gezicht naar buiten, het voor de klant herkenbare deel van de winkel/formule. Is dat positief, dan is het waard ‘room for improvement’ te zoeken in de verdere organisatie.
-         backoffice: wat is de kwaliteit van het distributiecentrum van de retailer? Is er sprake van over- of ondercapaciteit?  Wat is de snelheid en efficiency van het webshop fulfilment?  Zijn de investeringen in e-commerce (backoffice systemen) niet te delen met anderen ?
Juist op dit soort punten is veel te winnen en zijn, mede in vormen van samenwerking met collega’s, structurele oplossingen te realiseren.


juist banken kunnen het verschil maken
Er is duidelijk nog winst te boeken bij de retailondernemingen met samenwerking.
en dus is er alle reden voor banken om hierin de lead te nemen, zij hebben het overzicht bij hun klanten.
Als een bank gaat inzoomen op de geschetste trends enerzijds en de praktische situatie van retailer anderzijds dan worden er meer mogelijkheden zichtbaar en kan er aan een uitweg in deze structurele problematiek gewerkt worden.
Zij kunnen vormen van backoffice samenwerking identificeren, waarna de bedrijven eventueel met externe ondersteuning en expertise, kunnen gaan werken aan het opsplitsen van front en backoffice en kern- en niet-kernactiviteiten.
Dan komen middelen beschikbaar voor het investeren in state-of-the-art IT, gericht op messcherpe management- en productinformatie, e-businesstools in totale organisatie, e-marketing en content-management-systemen etc. 


individuele gevallen afwikkelen
Maar de banken zijn vooral bezig individuele gevallen op te lossen, waarbij ze op zoek gaan naar quick-wins. De praktijk is dat de quick-wins tegenvallen, een mogelijke exit door bv. verkoop van de onderneming steeds moeilijker wordt in deze markt, en in potentie goede ondernemingen onderuit gaan. De banken nemen genoegen met het eerste verlies, maar ondernemers, werknemers, gemeenten en vastgoedeigenaren hebben het nakijken. En daarmee eigenlijk ook de banken: het vastgoed wordt minder waard, ze moeten steeds grotere afschrijvingen accepteren en de vitaliteit van hun ondernemersportefeuille holt achteruit.

De retail praktijk is weerbarstig, maar niet hopeloos. Wie neemt de regie ?
Tijd voor een structurele aanpak zou je zeggen !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten